"Twoją marką jest to, co ludzie mówią o Tobie, kiedy wyjdziesz z pokoju" / Jeff Bezos

A naszym zadaniem jest, by mówili jak najlepiej!

O NAS:

Jesteśmy firmą, która we współpracy ze swoimi klientami dobiera najlepsze rozwiązania, pozwalające wyróżnić się pośród innych.

To z naszym klientem opracowujemy rozwiązania jego dotychczasowych problemów i pomagamy w spełnianiu marzeń.

POMAGAMY W:

■ tworzeniu wizerunku na zewnątrz i wewnątrz

■ komunikacji za pomocą mediów społecznościowych

■ budowaniu stałych i trwałych relacji z odbiorcami / klientami

■ produkcji wydarzeń wizerunkowych, artystycznych i firmowych

■ łączeniu biznesu z sektorem kultury

■ tworzeniu i promowaniu silnych marek

■ prowadzeniu zintegrowanych działań PR oraz w przygotowywaniu multimedialnych newsletterów i komunikatów prasowych

■ planowaniu i realizowaniu kampanii społecznych

■ aranżacji przestrzeni przyjaznej dla odwiedzających / klientów

■  obsłudze promocyjnej festiwali, premier teatralnych, wydawnictw muzycznych, koncertów, konferencji, kongresów, szkoleń oraz we wprowadzaniu na rynek nowych produktów.


Tworzymy przemyślane strategie komunikacyjne i wizerunkowe​​.
Budujemy odpowiedzialny biznes, który zmienia rzeczywistość.
Jesteśmy PR managerami wielu artystów.
Najbliższe są nam takie obszary jak: teatr, muzyka, film, sztuka współczesna oraz design.